Image describing:

Aérodrome de Mende Brenoux - Mende